خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون دیپلماسی و سازمان های بین المللی جزء ترجمه های دشوار است. ترجمه متون دیپلماسی و سازمان های بین المللی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تخصص داشته باشد و اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصصش ترجمه متون عمومی است قطعا ترجمه را […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون تربیت مربی علوم سیاسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون تربیت مربی علوم سیاسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی سپرد که در این حوزه سر رشته داشته باشد و این رشته را بشناسد و نه مترجم متن های عمومی که تخصصی در این حوزه ندارد. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات جهان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مطالعات جهان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تخصص داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد زیرا تخصص زیادی در این حوزه ندارد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون باستان شناسی جزء ترجمه های دشوار محسوب میشود. ترجمه متون باستان شناسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که تخصصش این رشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش متن های عمومی است به احتمال زیاد ترجمه را خراب خواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی عمومی جزء ترجمه های نسبتا آسان است. ترجمه متون روانشناسی عمومی را باید با دقت ترجمه کرد. این متون را باید کسی ترجمه کند که در این رشته تحصیل کرده یا حداقل با اصطلاحات و لغات این رشته آگاهی داشته باشد در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی بالینی جزء ترجمه سخت و دشوار است. ترجمه متون روانشناسی بالینی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این زمینه تخصص داشته باشد و از چم و خم این رشته آگاه باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) جزء ترجمه های خاص محسوب می گردد. ترجمه متون سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از پس ترجمه این متون بر می آید و تخصصش انجام متون این رشته است و اگر به عنوان مثال ترجمه ها را به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی صنعتی و سازمانی جزء ترجمه های خاص است. ترجمه متون روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید یک مترجم خبره در این حوزه ترجمه کند که از چم و خم این رشته آگاه است. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متون عمومی بدهیم قطعا ترجمه خوبی نخواهیم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی بالینی کودک و نوجوان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تخصص داشته باشد. اگر این متون را به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم به احتمال زیاد ترجمه خوبی نخواهیم داشت. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی اسلامی جزء ترجمه های خاص است. ترجمه متون روانشناسی اسلامی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تخصص داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم تخصصش ترجمه این متون نیست قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو […]

موضوعات: عمومی