خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون زبان شناسی همگانی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون زبان شناسی همگانی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه […]

موضوعات: عمومی