خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ژئومورفولوژی و آمایش محیط جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئومورفولوژی و آمایش محیط دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب […]

موضوعات: عمومی

دانلود آلبوم Akonda از Akon را می توانید از این صفحه دانلود نمایید. دانلود آلبوم Akonda از Akon برای اولین بار توسط ما منتشر شده است. دانلود آلبوم آکاندا از ایکان را از ما بخواهید. آکاندا پنجمین آلبوم استودیویی توسط خواننده سنگالی آمریکایی، ایکان است، که تحت عنوان گروه ضبط AKonik در مشارکت با شرکت مدیریت حقوق بی.ام.جی. منتشر شده […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ژئومورفولوژی نظری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئومورفولوژی نظری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها […]

موضوعات: عمومی

استخدام سازمان حراست کل کشور یکی از حساس ترین انواع استخدام هاست. استخدام سازمان حراست کل کشور از بین افراد معتمد نظام صورت می گیرد. این گونه استخدام ها به صورت مخفیانه و بدون اعلام علنی انجام می شوند. مثلا برای بکارگیری افراد در سازمان حراست کل کشور در جایی اگهی استخدامی مشاهده نمی کنید. از اینرو این سازمان خودش […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون ژئومورفولوژی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئومورفولوژی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آب و هواشناسی محیطی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آب و هواشناسی محیطی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون تغییر اقلیم جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون تغییر اقلیم دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون سینوپتیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون سینوپتیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد. […]

موضوعات: عمومی

پذیرفته شدگان آزمون عملی آتش نشانی در این پست اعلام شده اند. پذیرفته شدگان آزمون عملی آتش نشانی که در این آزمون شرکت کرده اند لازم است که در زیر فایل را دانلود کنند و اسم و تاریخ امتحان خود را به دست آوردند. و برای امتحان عملی آماده شوند. لازم به ذکر است که سامانه جهاد در روز 24 […]

موضوعات: عمومی