خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون محیط زیست شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون محیط زیست شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه از ترکی آذربایجانی برای افراد که آشنایی با این زبان ندارند، مفید می تواند باشد. بنابراین اگر متنی، و یا مقاله ای دارید، که می خواهید آن را از ترکی آذربایجانی به فارسی ترجمه کنید. ترکی آذربایجانی: ترجمه از ترکی آذربایجانی زبان ترکی آذربایجانی یکی از شاخه های زبان ترکی است. این زبان با زبان ترکی استانبولی و ترکی […]

موضوعات: عمومی

ترکی استانبولی یکی از زبان های پر طرفدار و محبوب در بین بسیاری از مردم است. امروزه بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا اقدام به یادگیری این زبان می کنند. چرا که کشور ترکیه با داشتن زیبایی های منحصر به فرد، یکی از مهم ترین و اصلی ترین مقصد گردشگران خارجی می باشد. به همین دلیل استفاده از این زبان […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آمایش شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آمایش شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها […]

موضوعات: عمومی