خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون رشته های تخصصی دانشگاهی را برای شما انجام میدهیم.

موضوعات: عمومی

زن متولد دي ماه بسيار جاه طلب، كدبانو، منظم و كمي لجباز و زود رنج، آراسته و خوش لباس مي باشد.زن متولد دي با نظم و اراده خاص خود مي تواند رهبري احزاب و مؤسسات خيريه را بدست آورد. از لحاظ شغلي با هر كاري قابل تطبيق است. ممكن است مسئول يك بخش از موزه يا خواننده اپرا يا فروشنده […]

موضوعات: عمومی