خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

مراحل انجام ترجمه

مراحل انجام ترجمه

مراحل انجام ترجمه هم مانند هر کار دیگر دیگری در این دنیا پیرو منطق و هدف است

و بر اساس آن پیش می رود.

این فرایند یک فرایند دقیق و نظام مند است که دارای حساسیست ها

و ریزه کاری هایی است که اگر رعایت شوند،

ترجمه خوبی خواهیم داشت که هم مترجم از محصول نهایی خود و هم مشتری یا

مصرف کننده از آن رضایت خواهند داشت.

بسیار خب اکنون برویم سراغ هدفی که برایش این مطلب را نوشتیم.

اسکیم متن

اسکیم متن

اولین مرحله ای که می شه گفت مرحله بسیار مهمی است

و باید قبل از ترجمه انجام بشه مرحله اسکیم کردن متن

یا بررسی سریع با چشم است.

به این صورت که مترجم قبل از اینکه بخواهد ترجمه را آغاز کند،

یک دور سریع آن را با چشم مطالعه می کند

تا یک ایده کلی از متن به دست آورده و چشمش با کلمات کلیدی آن آشنا شود.

از اینرو قبل از ورود به دیگر مراحل انجام ترجمه این مرحله مهم را مد نظر داشته باشید.

ترجمه

ترجمه

مرحله بعد که یکی از اصلی ترین و مهم ترین مراحل انجام ترجمه است.

در واقع خود مرحله ترجمه می باشد.

در این مرحله وظیفه خطیر ترجمه توسط مترجم به انجام می رسد

که دارای دقت ها و ظرافیت های خاص خود می باشد.

در این مرحله متن باید خط به خط، مفهومی و به صورت خوانا ترجمه شود

و تا انتهای مطلب به همین صورت پیش رود.

ویرایش، ویراستاری یا بازخوانی

ویرایش، ویراستاری یا بازخوانی

پس از اتمام مراحل انجام ترجمه در قسمت های قبل، اکنون نوبت به ویرایش، ویراستاری یا بازخوانی می رسد.

این مرحله پس از اتمام ترجمه متن صورت می گیرد و روش کار به این صورت است که مترجم خط به خط ترجمه خود را

مانند یک مخاطب به سرعت می خواند و پیش می رود و اگر در جایی ایرادی دید. نسبت به تصیحی آن اقدام نمی کند.

بلکه فقط آن را با رنگ زرد در متن مشخص کرده و سپس پیش می رود. در اینجا قسمت اعظمی از کار به اتمام رسیده است.

در ادامه مجدد از ابتدا برگشته و ایرادات مشخص شده را برطرف می کنیم.

بازخوانی نهایی

بازخوانی نهایی

این مرحله از مراحل نهایی انجام ترجمه است. پس از انجام شدن ترجمه و برطرف شدن همه ایرادات کار، یک مرتبه

از اول تا آخر متن را می خوانیم که دیگر چیزی از قلم نیفتاده باشد. تبریک می گم. ترجمه مکتوب شما اکنون آماده است

تحویل

تحویل

در این مرحله با مشتری از طریق تلفن، ایمیل، تلگرام یا هر وسیله دیگر تماس می گیرید و او را از آماده بودن سفارشش

مطلع کرده و به صورت مقتضی آن را برای وی ارسال می کنید و پس از بررسی کار توسط مترجم، حق الزحمه

خود را دریافت می کنید.

سفارش ترجمه در خدمتیم

موفق و پیروز باشید.

وحید کرمی

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد