خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

دسامبر - 6 - 2019

ترجمه متون برنامه ریزی کالبدی – فضایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 29 - 2019

ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 26 - 2019

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 20 - 2019

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک را برای شما انجام خواهیم داد.

Image result for translation مترجم مسئول: وحید کرمی 09158703750
Image result for translation خبرگزاری مترجم
Image result for translation انجام سفارشات ترجمه

ترجمه متون ژئومورفولوژی و آمایش محیط جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئومورفولوژی و آمایش محیط دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]

دانلود آلبوم Akonda از Akon را می توانید از این صفحه دانلود نمایید. دانلود آلبوم Akonda از Akon برای اولین بار توسط ما منتشر شده است. دانلود آلبوم آکاندا از ایکان را از ما بخواهید. آکاندا پنجمین آلبوم استودیویی توسط […]

ترجمه متون ژئومورفولوژی نظری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئومورفولوژی نظری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

استخدام سازمان حراست کل کشور یکی از حساس ترین انواع استخدام هاست. استخدام سازمان حراست کل کشور از بین افراد معتمد نظام صورت می گیرد. این گونه استخدام ها به صورت مخفیانه و بدون اعلام علنی انجام می شوند. مثلا […]

ترجمه متون ژئومورفولوژی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئومورفولوژی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را […]

ترجمه متون آب و هواشناسی محیطی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آب و هواشناسی محیطی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]

ترجمه متون تغییر اقلیم جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون تغییر اقلیم دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون سینوپتیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون سینوپتیک دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را […]

پذیرفته شدگان آزمون عملی آتش نشانی در این پست اعلام شده اند. پذیرفته شدگان آزمون عملی آتش نشانی که در این آزمون شرکت کرده اند لازم است که در زیر فایل را دانلود کنند و اسم و تاریخ امتحان خود […]

ترجمه متون آب و هواشناسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آب و هواشناسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]