مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

نحوه استخدام مترجمین به کارگیری مترجم حرفه ای به کارگیری مترجم حرفه ای فقط از بین دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکترا صورت می گیرد. مترجمین عزیز جهت استخدام تمام درخواست ها و مسائل خود را به ایمیل مدیریت ارسال کنند در اسرع وقت با آنان تماس گرفته خواهد شد. خواهشمند است تنها از طریق ایمیل اقدام کنید به درخواست […]

موضوعات: عمومی