خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

آشفته بازار ترجمه در ایران آشفته بازار ترجمه در ایران وضع اسف باری شده است. آشفته بازار ترجمه در ایران واقعا از کنترل خارج شده است. امروز این مقاله رو خدمت شما ارائه می کنم تا کمی راجع به دردای این حوزه مظلوم باهاتون صبحت کنم. واقعا چرا مترجم های ایران اینقدر بدبخت و مظلومند؟ چرا هیچ جایی ندارن که […]

موضوعات: عمومی