خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

بومی سازی زبان بومی سازی زبان چیست و دارای چه مولفه هایی است؟ با ما همراه باشید تا بیشتر راجع به بومی سازی زبان اطلاعات کسب کنیم. بومی سازی زبان یا Language localisation فرایند بومی سازی ترجمه برای مناطق یا کشورهایی است که از چندین زبان استفاده می کنند. این فرایند مرحله دوم یک فرایند بزرگتر از ترجمه محصول و […]

موضوعات: عمومی