خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

مترجم های بیکار در این جامعه کم نیستند. تا کی بیاییم از چیزهای خوب حرف بزنیم. تا کی بیاییم از گل و بلبل حرف بزنیم. بزارید یک خرده هم از واقعیت های این جامعه بگیم. مترجم های بیکار یکی از معضل های بزرگ ایران است. دانشجویانی که در کنکور با صد شوق و امید رشته مترجمی زبان انگلیسی را انتخاب […]

موضوعات: عمومی