خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون آموزش ریاضی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون آموزش ریاضی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجم خاص در این حوزه بسپاریم در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و برای گذراندن آن باید پایان نامه ارائه شود. در ادامه […]

موضوعات: عمومی