خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون اخلاق زیستی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون اخلاق زیستی را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند که فقط مترجمی که در این حوزه تحصیلات داشته باشد می تواند از پس ترجمه آنها بر بیاید. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و […]

موضوعات: عمومی