خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ارزان لازم دارم؟ ترجمه ارزان نعمتی است که این روزها همه جامعه علمی کشور به دنبال آن هستند. هر کجا که ترجمه ارزان بدهد همه به آنجا می روند. قبول دارم که این روزها وضع اقتصادی مردم عزیز ایران واقعا سخت شده است و دستشان را که درون جیبشان می کنند باید بیشتر پولشان را برای خورد و خوراک […]

موضوعات: عمومی

ترجمه ارزان یا با کیفیت؟ ترجمه ارزان یا با کیفیت؟ شما باشید کدام را ترجیح می دهی دیگر وقت آن رسیده که مردم ایران به صنعت ترجمه به عنوان یک شغل نگاه کنند. دنبال کیفیت باشید نه دنبال هزینه. درست است که وضع اقتصادی مردم ایران تعریف چندانی ندارد ولی اگر چیزی بخرید که کیفیت چندانی ندارد و بعد از […]

موضوعات: عمومی