خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون برنامه ریزی منطقه ای دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون برنامه ریزی منطقه ای را باید به مترجم کاردان سپرد. این متون دارای ویژگی ها و اصطلاحات خاصی است که نباید دست هر مترجمی به ترجمه آنها بخورد. برای ترجمه این متون باید دقت لازم را به خرج داد تا ترجمه خوبی به مشتری ارائه شود. در […]

موضوعات: عمومی