خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون بیوشیمی بالینی یکی از نمونه های ترجمه تخصصی است که ترجمه آن را باید به مترجم متخصص رشته سپرد. به عنوان مثال کسی که عادت به ترجمه متون عمومی دارد نمی تواند متون رشته بیوشیمی بالینی را ترجمه کند. ترجمه متون این رشته از ظرافت ها و اصطلاحات کلیدی و خاص خود برخوردار است که مترجم باید از […]

موضوعات: عمومی