خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه خوب میخوام ترجمه خوب میخوام ترجمه خوب می خوام آیا کسی هست که بتونه این کارو برای من انجام بده؟ یه مترجم متخصص لازم دارم که همه فن حریف باشه و از هر انگشتش هزار لغت تخصصی بریزه. عزیزانی که احیانا با تایپ وایژه ترجمه خوب میخوام یا ترجمه خوب می خوام در گوگل به سایت ما هدایت شدید […]

موضوعات: عمومی

ملزومات یک مترجم برای ارائه ترجمه خوب ملزومات یک مترجم برای ارائه ترجمه خوب چه مواردی هستند؟ چیزهایی که یک مترجم برای ارائه کردن ترجمه ای خوب نیاز دارد. بیش از اینکه مربوط به علم و توانایی او در ترجمه باشند، بیشتر معلول عوامل زیست محیطی هستند که بایستی به آنها توجه ویژه ای شود. اولین چیزی که مترجم برای […]

موضوعات: عمومی