خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون دین و رسانه جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون دین و رسانه دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر این متون را به مترجم متن های عمومی بسپاریم قطعا ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. […]

موضوعات: عمومی