خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون تهیه کنندگی دارای ویژگی های خاص خود است. ترجمه متون تهیه کنندگی را باید به مترجم خبره در این زمینه سپرد. این رشته دانشگاهی دارای زیرشاخه هایی از جمله نمایشی، مستند و آموزشی می باشد. در ادامه همراه ما باشید تا کمی بیشتر با این رشته آشنا شویم. تهیه کنندگی تهیه کننده نقش مهمی را در صنعت سینما، […]

موضوعات: عمومی