خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون روانشناسی عمومی جزء ترجمه های نسبتا آسان است. ترجمه متون روانشناسی عمومی را باید با دقت ترجمه کرد. این متون را باید کسی ترجمه کند که در این رشته تحصیل کرده یا حداقل با اصطلاحات و لغات این رشته آگاهی داشته باشد در غیر اینصورت ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد […]

موضوعات: عمومی