خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون ریاضی محض جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون ریاضی محض دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر این متون را به مترجم متن های عمومی بسپاریم مسلما ترجمه خوبی از آب در نخواهد آمد. این رشته دارای گرایش هایی چون جبر، آنالیز، هندسه […]

موضوعات: عمومی