خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون ریززیست فناوری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون ریززیست فناوری دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خاص که در این حوزه تحصیلات داشته باشد بسپاریم. به عنوان مثال اگر این متون را به یک مترجم متن های عمومی بدهیم ترجمه خوبی از کار در نخواهد آمد. چرا […]

موضوعات: عمومی