خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون زیست شناسی سلولی و مولکولی جزء ترجمه های ویژه محسوب می شوند. ترجمه متون زیست شناسی سلولی و مولکولی دارای لغات و اصطلاحات پیچیده و منحصر به فرد می باشند. ترجمه این دست از متون را باید به مترجمی بدهیم که در این رشته تحصیل کرده باشد یا حداقل از این رشته چیزی سر در بیاورد. مثلا اگر […]

موضوعات: عمومی