خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه شفاهی یا همزمان ترجمه شفاهی یا همزمان یکی از زیر شاخه های رشته ترجمه به حساب می آید. ترجمه شفاهی کار دشواری است و هر مترجمی برای اشتغال جرئت رفتن به سمت آن را ندارد و این کار تنها مترجمین خبره ای را می طلبد که علم و آشنایی کاملی با این زمینه از ترجمه داشته باشند. برای ترجمه […]

موضوعات: عمومی