خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون شیمی جزء ترجمه های ویژه و حساس به شمار می روند. ترجمه متون شیمی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی بسیار هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم که از آن سر رشته داشته باشد نه یک مترجم عمومی که با دانش عمومی خود از زبان انگلیسی ترجمه را خراب کند. این […]

موضوعات: عمومی