خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم قرآن و حدیث جزء ترجمه های ویژه به حساب می آیند. ترجمه متون علوم قرآن و حدیث دارای لغات و اصطلاحات دشوار هستند. درست است که این رشته به زبان عربی تدریس می شود. اما این دلیلی نیست که خبرگزاری مترجم نتواند متون این رشته را ترجمه کند. ما در خبرگزاری مترجم دپارتمان مترجمین عربی داریم که […]

موضوعات: عمومی