خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم قرآن جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علوم قرآن دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم قرآن و حدیث جزء ترجمه های ویژه به حساب می آیند. ترجمه متون علوم قرآن و حدیث دارای لغات و اصطلاحات دشوار هستند. درست است که این رشته به زبان عربی تدریس می شود. اما این دلیلی نیست که خبرگزاری مترجم نتواند متون این رشته را ترجمه کند. ما در خبرگزاری مترجم دپارتمان مترجمین عربی داریم که […]

موضوعات: عمومی