خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم و مهندسی باغبانی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علوم و مهندسی باغبانی دارای ویژگی ها و اصطلاحات تخصصی هستند. مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه چنین متونی بزند. چرا که اصولا اطلاعات لازم راجع به این رشته را ندارد. پس باید کار را به کاردان بسپاریم. این رشته […]

موضوعات: عمومی