خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون علوم و مهندسی شیلات دارای ویژگی های خاصی هستند. ترجمه متون علوم و مهندسی شیلات از لغات و اصطلاحات ویژه های برخورداند. این متون را باید مترجم خاص در این حوزه ترجمه کند. مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه این متون بزند چرا که ترجمه را خراب کرده و مشتری را ناراضی باقی […]

موضوعات: عمومی