خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم کامپیوتر توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم کامپیوتر جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. این ترجمه ها را باید به مترجم خاص این رشته بسپاریم. این رشته دارای گرایش هایی چون محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، منطق و روش های صوری، دادده کاوی، علوم تصمیم […]

موضوعات: عمومی