خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون فناوری پلاسما جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون فناوری پلاسما دارای لغات و اصطلاحات خاص هستند. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر این متون را به یک مترجم عمومی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای پایان نامه […]

موضوعات: عمومی