خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ماشینی تعاملی چیست؟ ترجمه ماشینی تعاملی که به انگلیسی Interactive machine translation خوانده می شود ترجمه تعاملی به وسیله رایانه است. در این نوع از ترجمه نرم افزاری که بر روی رایانه نصب شده است به مترجم با پیش بینی متنی که توسط کاربر تایپ می شود کمک می کند. مثلا اگر ترجمه ارائه شده توسط نرم افزار اشتباه […]

موضوعات: عمومی