خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال را خدمت عزیزان توضیح می دهیم. اصطلاح این ترجمه زبان انگلیسی Transfer-based machine translation نام دارد که نوعی از ترجمه ماشینی محسوب می شود. این حوزه در حال حاضر یکی از پر کاربردترین روش های استفاده شده ترجمه ماشینی است. در مقابل مدل مستقیم، ترجمه ماشینی مبتنی بر انتقال ترجمه […]

موضوعات: عمومی