خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مالی جزء ترجمه دشوار و سخت محسوب می شوند. ترجمه متون مالی دارای لغات و اصطلاحات خاص هستند. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که از این رشته آگاهی داشته باشد. این رشته دارای پایان نامه است. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای گرایش هایی چون مهندسی مالی و مدیریت […]

موضوعات: عمومی