خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه سم شناسی رشته سم شناسی یکی از رشته های دانشگاهی است که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. ترجمه متون این رشته از ویژگی های خاص خود برخوردار است. ترجمه متون سم شناسی را نمی توان به دست هر مترجمی سپرد. برای این کار باید به مترجم خبره ای که در این رشته تحصیل کرده است مراجعه کرد […]

موضوعات: عمومی