خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون سینوپتیک به ترجمه چه متونی اتلاق می شود؟ ترجمه متون سینوپتیک را در ایران تنها از ما بخواهید. ترجمه متون سینوپتیک دارای ویژگی های خاصی هستند که هر کسی از پس ترجمه این متون بر نمی آید. ابتدا اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که اصلا سینوپتیک چی هست؟ سینوپتیک در واقع سینوپتیک اسم یه رشته دانشگاهی در […]

موضوعات: عمومی