خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون طراحی صنعتی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون طراحی صنعتی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها […]

موضوعات: عمومی