خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون مدیریت امور شهری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت امور شهری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد یا حداقل از این رشته اطلاعات خوبی داشته باشد. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متون عمومی […]

موضوعات: عمومی