خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت دریایی جزء ترجمه های خاص محسوب میشود. ترجمه متون مدیریت دریایی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. این رشته دارای گرایش هایی چون حمل و نقل دریایی، بندر و کشتیرانی و ناوبری و عملیات دریایی می باشد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. ترجمه این متون را باید به مترجم خاص در این حوزه […]

موضوعات: عمومی