خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مطالعات زنان جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مطالعات زنان دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که از این رشته سر رشته داشته باشد یا آنرا به خوبی بشناسد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای گرایش هایی چون حقوق زن در […]

موضوعات: عمومی