خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از لغات و اصطلاحات خاصی برخوردار است. ترجمه این متون را تنها مترجم خبره در این حوزه می تواند انجام دهد در غیر اینصورت ترجمه ای خوب از کار در نخواهد آمد. مثلا یک مترجم متن عمومی نمی تواند این متون […]

موضوعات: عمومی