خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مهندسی معماری دارای ویژگی های منحصر به فردی است. ترجمه متون مهندسی معماری دارای لغات و اصطلاحات خاص خود است. این رشته دارای زیرشاخه هایی همچون معماری آموزشی و فرهنگی، فضاهای درمانی و بهداشتی، مسکن، پایداری و فناوری است. در ادامه بیشتر با ما باشید تا راجع به این رشته صحبت کنیم. مهندسی معماری کسی که طراح و […]

موضوعات: عمومی