خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مهندسی کامپیوتر جزء ترجمه های خاص محسوب می گردد. ترجمه متون مهندسی کامپیوتر دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجم خبره در این حوزه بسپاریم در غیر این صورت ترجمه ای خوب نخواهیم داشت. این رشته دارای گرایش هایی چون معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز، نرم افزار، شبکه های […]

موضوعات: عمومی