خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ارزان لازم دارم؟ ترجمه ارزان نعمتی است که این روزها همه جامعه علمی کشور به دنبال آن هستند. هر کجا که ترجمه ارزان بدهد همه به آنجا می روند. قبول دارم که این روزها وضع اقتصادی مردم عزیز ایران واقعا سخت شده است و دستشان را که درون جیبشان می کنند باید بیشتر پولشان را برای خورد و خوراک […]

موضوعات: عمومی