خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

تقویت زبان انگلیسی تقویت زبان انگلیسی چطور اتفاق می افتد؟ آیا خودمان می توانیم به تقویت زبان انگلیسی خودمان بپردازیم؟ چکار کنیم که زبانمان خوب شود؟  پیش از صحبت کردن درباره این موضوع، باید به عرضتان برسانم که اول از همه باید به یادگیری زبان علاقه شدید داشته باشید. زیرا بعد از مواجه شدن با کوچکترین گره از ادامه کار […]

موضوعات: عمومی

چکار کنیم که زبانمان خوب شود؟ چکار کنیم که زبانمان خوب شود؟  پیش از صحبت کردن درباره این موضوع، باید به عرضتان برسانم که اول از همه باید به یادگیری زبان علاقه شدید داشته باشید. زیرا بعد از مواجه شدن با کوچکترین گره از ادامه کار منصرف می شوید. پس اولین مرحله برای یادگیری زبان داشتن علاقه است. مرحله دوم […]

موضوعات: عمومی