خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

خبرگزاری مترجم خبرگزاری مترجم در سال 1390 افتتاح شد. هدف این خبرگزاری در دسترس قرار دادن آخرین اخبار ترجمه ایران به شما هموطنان عزیز است. در کنار ارائه اخبار ترجمه به شما عزیزان این خبرگزاری اهداف دیگری را نیز دنبال می کند که می توان از آنها به دریافت سفارشات ترجمه اشاره کرد. ترجمه متون تخصصی رشته های مختلف یکی […]

موضوعات: عمومی