خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

دارالترجمه دارالترجمه یا دفتر ترجمه رسمی (translation bureau یا translation office) به موسسه یا سازمانی گفته می شود که وظیفه اصلی آن برگرداندن متون از زبان مبدأ به زبان مقصد است. دارالترجمه مکان کسب و درآمدزایی مترجم است. همان گونه که ترجمه دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد حوزه فعالیت دارالترجمه ها نیز روز به روز گسترده‌ تر گشته […]

موضوعات: عمومی