خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون روانشناسی بالینی کودک و نوجوان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تخصص داشته باشد. اگر این متون را به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم به احتمال زیاد ترجمه خوبی نخواهیم داشت. […]

موضوعات: عمومی