خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

آیا همه می توانند مترجم شوند؟ آیا همه می توانند مترجم شوند؟ نظر شما چیه؟ به نظر بنده که فارغ التحصیل رشته ترجمه هستم. ترجمه کردن کار هر کسی نیست. حتی اگر آن شخص به ترجمه و لغات تسلط داشته باشد. باز هم نباید به خود جرئت دهد تا کسب و کار مترجمین حرفه ای را با کیفیت کم و […]

موضوعات: عمومی