خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون مدیریت پروژه و ساخت یکی از زمینه های تخصصی ترجمه محسوب می شود که ترجمه این متون نیازمند مترجم متخصص است. ترجمه متون مدیریت پروژه و ساخت دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. این رشته در دانشگاه های ایران در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. معرفی رشته مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارتها و تکنیکهای لازم در […]

موضوعات: عمومی