خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

نظریه اسکوپوس در این مقاله قصد داریم نظریه اسکوپوس را توضیح داده و تببین کنیم. نظریه اسکوپوس مفهومی از حوزه مطالعات ترجمه می باشد. این نظریه بینشی نسبت به طبیعت ترجمه به عنوان یک فعالیت هدفمند فراهم می کند که به صورت مستقیم برای تمام پروژه های ترجمه کاربرد دارد. این نظریه توسط زبان شناس آلمانی هانس ورمیر و کاتارینا […]

موضوعات: عمومی